Bạn đang theo học tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đang cảm thấy lo lắng về chuẩn đầu ra Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các điều kiện tiêu chuẩn để được ra trường, không còn phải lo ngại về chuẩn đầu ra ngành mình học nữa nhé.

1. Chuẩn đầu ra Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về kiến thức của các ngành

Chuẩn đầu ra Đại học Nông Lâm Thái Nguyên có một số yêu cầu chung cho các chuyên ngành gồm:

 • Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Khoa học Môi trường;
 • Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành.
 • Có năng lực ứng dụng và phát triển chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu ở trình độ cao hơn.
 • Có năng lực đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành: cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật.

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Ngoài ra, với tùy từng ngành nghề cụ thể, chuẩn đầu ra Đại học Nông Lâm Thái Nguyên lại có những điều kiện riêng như một số ngành dưới đây:

 • Ngành Công nghệ sản xuất rau

Vận dụng kiến thức cơ sở ngành sinh lý, sinh hóa thực vật, di truyền và chọn tạo giống rau hoa quả, đất và dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ thực vật và quản lý cây trồng tổng hợp, phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sản xuất rau hoa quả. Ứng dụng kiến thức chuyên ngành chọn tạo và nhân giống rau hoa quả, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật sau thu hoạch và những hiểu biết về quản lý sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm rau hoa quả. Sử dụng các kiến thức lý thuyết và thực tiễn được trang bị để phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực sản xuất rau hoa quả.

 • Ngành Quản lý tài nguyên rừng

Hiểu biết về sinh lý thực vật, Khí tượng thủy văn, Hình thái và phân loại thực vật. Hiểu biết về thực vật, động vật rừng, lâm sinh, đo đạc, đa dạng sinh học, sinh thái rừng và đất rừng. Hiểu biết về khoa học gỗ, phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu trong nghiên cứu chuyên ngành, quản lý rừng, quản lý lửa rừng, côn trùng , bệnh cây rừng…Nắm chắc kiến thức về Luật và chính sách Lâm nghiệp, Nghiệp vụ Kiểm Lâm, Lâm nghiệp xã hội

 • Ngành Nông Lâm kết hợp

Kiến thức về sinh lý, sinh hóa của thực vật; Kiến thức về thực vật rừng và đa dạng sinh học;  Kiến thức về sinh thái môi trường, giống cây nông lâm nghiệp;  Kiến thức về đo đạc bản đồ; Kiến thức về đất và dinh dưỡng cây trồng; Kiến thức về phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu trong nghiên cứu chuyên ngành; Kiến thức nền tảng chuyên ngành nâng cao; Kiến thức lý luận cơ bản về hệ thống; Kiến thức kỹ thuật nông lâm kết hợp; Hiểu biết về kỹ thuật thiết kế nông lâm kết hợp; Hiểu biết về công nghệ thông tin ứng dụng trong chuyên ngành; Hiểu biết về xã hội học nông thôn và phương pháp tiếp cận nông thôn.

 • Ngành Nuôi trồng thủy sản

Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành như: ngư loại học, sinh lý cá, sinh thái động thực vật thủy sinh, nội tiết sinh sản cá, chọn giống thủy sản, dinh dưỡng và thức ăn thủy sản, phương pháp thiết kế và bố trí thí nghiệm…vào các hoạt động liên quan đến chuyên ngành. Sử dụng các kiến thức chuyên sâu để lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện được các quy trình công nghệ trong nuôi trồng thuỷ sản, bệnh học thuỷ sản, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản; phương pháp khuyến ngư, công trình và thiết bị nuôi thủy sản. Vận dụng các kiến thức thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp bước đầu làm quen với các công việc trong tương lai. Sử dụng các kiến thức lý thuyết và thực tiễn được trang bị để phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Thuỷ sản.

Giảng đường trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

2. Chuẩn đầu ra Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về kỹ năng

Mặc dù mỗi ngành nghề đều có các điều kiện về kỹ năng chuyên môn riêng khác nhau nhưng để ra trường thì bạn cần đảm bảo được những kỹ năng cơ bản sau:

 • Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
 • Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc với cộng đồng;
 • Có kỹ năng truyền thông, biết sử dụng các phương tiện hỗ trợ;
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản;
 • Có kỹ năng tư duy theo hệ thống và sáng tạo;
 • Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và viết báo cáo;
 • Có kỹ năng nghiên cứu, chuyển giao và quản lý khoa học.

Trên đây là những thông tin cơ bản về chuẩn đầu ra Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Hi vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Để được tư vấn cụ thể hơn về chuẩn đầu ra của từng ngành học bạn có thể tra cứu tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên theo địa chỉ:  Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tel: (+84)208.6275.999                                                           Fax: (+84)208.2490.866

Website: www.tuaf.edu.vn                                                     Email: [email protected]