Phải nói rằng, dần dần mã số thuế đang cực kỳ hữu ích trong cuộc sống của mọi người. Bạn đã đủ tuổi đi làm, tạo ra thu nhập cho riêng mình? Bạn chưa có mã số thuế cá nhân của riêng bạn? Bạn không biết rằng bao nhiêu tuổi hay đến thời điểm nào thì mới cần đến? Dưới đây sẽ là một số những thông tin hữu ích dành riêng cho bạn. 

Khi nào thì bạn cần mã số thuế trong công việc và đời sống
Khi nào thì bạn cần mã số thuế trong công việc và đời sống

Khi nào thì bạn cần mã số thuế trong công việc và đời sống

Trước tiên, cùng tìm hiểu thế nào là mã số thuế cá nhân? Khi nào cần đăng ký

Mã số thuế cá nhân là mã số thuế duy nhất cho mục đích: kê khai mọi khoản thu nhập. Việc đăng ký để cấp mã số thuế sẽ được thực hiện tại các cơ quan thuế hoặc cơ quan chi trả thu nhập.

Theo quy định Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định đối tượng đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  1. Tổ chức và cá nhân trả thu nhập

+ Các tổ chức, cá nhân kinh doanh kể cả các chi nhánh, đơn vị trực thuộc hạch toán riêng, có tư cách pháp nhân riêng;

+ Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp;

+ Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp;

+ Các đơn vị sự nghiệp;

+ Các ban quản lý dự án, văn phòng đại diện các tổ chức nước ngoài;

+ Các tổ chức quốc tế và tổ chức, cá nhân khác.

  1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:

+ Cá nhân có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh: cả hành nghề độc lập; hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký thuế TNCN cùng với việc đăng ký các loại thuế khác;

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền công, lương kể cả cá nhân làm việc cho nhà thầu nước ngoài;

+ Cá nhân chuyển nhượng bất động sản;

+Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác( nếu có).

  1. Trước tiên, cùng tìm hiểu thế nào là mã số thuế cá nhân? Khi nào cần đăng ký
    Trước tiên, cùng tìm hiểu thế nào là mã số thuế cá nhân? Khi nào cần đăng ký

    Người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh

Một số trường hợp cụ thể đăng ký thu nhập cá nhân

+ Đối với cá nhân kinh doanh, chỉ cần người đại diện của nhóm đi đăng ký theo hướng dẫn. tra cứu mst cá nhân của người đại diện được cấp sử dụng để khai, nộp thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt.. chung cho cả nhóm cá nhân kinh doanh.

Trường hợp cá nhân khác trong nhóm cá nhân kinh doanh đều phải thực hiện đăng ký:

+ Đối với cá nhân là người phụ thuộc và người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh. Nếu như chưa có MST, cơ quan thuế tự động cấp mã cho người phụ thuộc căn cứ trên thông tin tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế.

Hy vọng rằng bài viết trên đây đã giải đáp phần nào được thắc mắc của bạn. Nếu như còn bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng truy cập ngay website: hỏi đáp trực tuyến để được giải đáp.